Módosult tudatállapot és reinkarnációs emlékeink felidézése

2015.06.02.

Módosult tudatállapot és reinkarnációs emlékeink felidézése

Az általam tartott reinkarnációs visszavezetés vagyis előző életekbe történő utaztatás nem hipnózissal történik - hiszen hipnózist kizárólag orvos vagy pszichológus jogosult tartani, én pedig jogi doktor volnék-, hanem hipnózis nélküli, mély tudatállapotba vezető meditációval.
Néhány érdekes információt szeretnék megosztani a témát érintően.

Orvosok a reinkarnációrólMagyarországon az orvosi szakma nem tagadja, de el sem fogadja, hogy hipnózis útján fel lehet idézni előző életek tapasztalatait. Hazánkban kevés az az orvos, aki felvállalja, hogy előző életeket kutató regressziós hipnózist végez, holott Nyugaton már létezik olyan pszichoterápiai irányzat, amely kifejezetten az előző életek traumáinak felderítésével próbálja gyógyítani a páciensek jelenlegi problémáit. A regressziós hipnózis megtapasztalására (mely létrehozható más módosult tudatállapotokkal is)  sokan kíváncsiságból érdeklődnek. Siker esetén akár egy alkalom is elegendő lehet.


Emlékek felidézése módosult tudatállapotban


A módosult tudatállapot kifejezés meghatározása azt jelenti: eltér a mindennapi éber állapottól.
Leginkább ahhoz az alvás előtti állapothoz lehet hasonlítani, amikor már majdnem elalszunk, de még tudjuk, hogy ébren vagyunk, tehát az alvás és az ébrenlét határán táncolunk.

A módosult tudatállapotok előidézésében kulcs az ellazulás és a tudat kiürítése, megszabadítása minden cselekvéstől és gondolattól. Üres tudat, tökéletesen elernyedt test, és hopp egy gondolat felbukkan a tudatban. Nem a módosult tudatállapot teremti ezeket a gondolatokat, hanem lehetővé teszi az információáram számára, hogy előtörjön a tudatalattiból.
A sikeres módszer egy tudatos hajlandóságot is igényel a felidézésre. Ha a megtapasztalni vágyó vonakodik a felidézéstől, blokkolja azt, akkor egyik technika sem fog használni. A tudatukat blokkolók fel fogják magukat ébreszteni, ahol előrehaladás történik, visszariadva az eredménytől.

Módosult tudatállapot a regressziós terápiábanHogy milyen változásokat észlelhetünk tudatállapot módosulás alatt, természetesen minden ember másképp éli meg, ezért csak néhány példát sorolok fel. Megváltozhat az időérzék, hosszabbnak, vagy sokkal rövidebbnek érezhetjük az eltelt időt, miként a testünket, testrészeinket kisebbnek vagy nagyobbnak. Érezhetjük úgy, mintha lebegnénk, vagy éppen ellenkezőleg, ólomsúlyúnak érezzük magunkat.

 Ettől az ébertől eltérő tudatállapotban kikapcsol a tudatos kontrollnak az a része, ami megakadályozza a tudatalattiban tárolt, elfeledett, esetleg kellemetlen élmények felszínre kerülését, azért a terápiában ezt használják ki.
Általában a mostani problémákat régi "rossz" emlékek okozzák, amiket igyekszünk elfelejteni. Módosult tudatállapotban azonban hozzá tudunk ezekhez férni és a terapeuta által használt technikák segítségével megszabadulhatunk "tőlük".


Az alkalmazott technika nem szemfényvesztés, aki csinálja pedig nem varázsló, aki bűvös hatalmával transzba ejti a másikat. A terapeuta a tudattalan nyelvén szól, régi emlékeket segít felidézni, lehetővé teszi a térben és időben való utazást. Módosult tudatállapotban a megtapasztalni vágyó ezer dologra választ kap, olyan problémákat is képes megoldani, melyet racionális tudatával már régóta nem tudott.


Ebben a tudatállapotban mások az agyhullámok, másképp működik a test. Nyugodtabbak leszünk, a figyelmünk beszűkül, az érzékszervek észlelése, a gondolkodás logikája megváltozik, a problémákat kívülről is képesek vagyunk megvizsgálni, és az ellazulással a terapeuta hozzásegít a belső öngyógyító folyamatok beindításához.
Megnyílik az út a tudattalan felé, ahol a traumatikus emlékek, az elrejtett, elfojtott élmények, és velük együtt személyiségünk mély erőforrásai, a problémák megoldásához szükséges készségeink is rejtőznek.

Felidézhetjük előző életeinket, illetve jelen korra hatással lévő összefüggéseit, mozzanatait. Születésünk képeit, gyermekkori emlékeinket. Színesben "álmodjuk" újra életünket, még talán a szülőházunk kertjében álló hársfa illatát is érezzük, vagy látjuk a szélben suhogó ruhánkat, amint ringat a gyermekkori hintánk. Látjuk magunkat felnőni, látjuk az elkövetett "hibákat", amiből kiderülhetnek az ok-okozati összefüggések. Jobb esetben bepillantást nyerhetünk a jövő képeibe, hogy el tudjuk kerülni a nehézségeket meg nem oldott feladatainkat illetően. Ilyen pihentető, szédítő és felemelő utazásban már régen volt részünk.

Nem varázslat történik, csupán egy olyan normális tudatállapotot idéz elő a terapeuta, melyben naponta többször is vagyunk. Ehhez hasonló módosult tudatállapotot élünk át, amikor beleéljük magunkat egy filmbe, amikor elmerengünk, vagy amikor ébredés után még nem vagyunk egészen magunknál.


Írta: Dr. Dankó Szilvia

Felhasznált irodalom: Dr. Balogh Barna - Indiai hipnózis című könyv

vissza